dr Magdalena Witkowska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia w Akademii Leona Koźmińskiego na podstawie rozprawy doktorskiej "Rodziny wielodzietne. Uwarunkowania procesów prokreacji". Od 2020 roku związana z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Demograficzne. Współautorka Strategii Demograficznej 2040.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter