prof. Leszek Bosek

Były Prezes Prokuratorii Genaralnej RP. Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Cywilnego.

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, arbiter i mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2011-2016 był naczelnikiem Wydziału Analiz Legislacyjnych w Biurze Analiz Sejmowych. 

Jest autorem kilkudziesięciu opracowań z zakresu prawa cywilnego, medycznego i konstytucyjnego.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter