Zbigniew Derdziuk

W latach 2009-2015 był prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w latach 2007-2009 minister-członek Rady Ministrów w pierwszym rządzie Donalda Tuska.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządach Jerzego Buzka i Kazimierza Marcinkiewicza.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter