Dumni z rodziny


Związek Dużych Rodzin otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą "Dumni z rodziny" w ramach ministerialnego konkursu Po pierwsze Rodzina! na rok 2021. W ramach konkursu Po pierwsze Rodzina! na rok 2021 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyłoniło 33 organizacje, które będą promować rodzinę i budować jej pozytywny wizerunek. Jedną z nich jest Związek Dużych Rodzin Trzy Plus. Dzięki dofinansowaniu odbędą się szkolenia dla rodziców, dzieci i młodzieży, szkolenia dla kół, trenerów dla par. Będziemy mogli także kontynuować i rozwijać projekt certyfikacji dla samorządów oraz instruktaże filmowe dla rodziców. Działania w ramach konkursu realizowane będą w drugiej połowie roku 14 lipca-31 grudnia 2021.

O zadaniu:

Projekt" Dumni z rodziny" dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Po Pierwsze Rodzina! na rok 2021 w wysokości 520 375,00 zł. 

Informacja o projekcie:

Dumni z rodziny! to nazwa projektu, który w komplementarny sposób podchodzi do zagadnienia
wsparcia rodzin i osadzenia ich dobra w centrum działań wspólnoty. Celem naszego projektu jest
wypracowanie narzędzi, konkretnych rozwiązań pomocowych, których przeznaczeniem jest
bezpośrednie przekazanie wsparcia, wiedzy, kompetencji a także zmiany postaw społecznych
wobec rodziny i w tym szczególnie modelu życia jakim jest duża rodzina. W ramach projektu zostaną zrealizowane do końca roku 2021 następujące działania:

1. Szkolenia dla rodzin
2. Szkolenia dla reprezentantów organizacji pozarządowych
3. Szkolenia dla trenerów
4. Filmy wspierające rodziny
5. Certyfikacja samorządowa
6. Kampania społeczna

 

Aplikacja KDR

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1 procent
Newsletter