prof. Marek Kośny

Przewodniczący Zespołu Ekspertów ZDR 3+

Dr hab. Marek Kośny, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W pracy naukowej zajmuje się problematyką opodatkowania rodzin, sytuacji ekonomicznej oraz bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin.

Od 2014 r. jest członkiem Zespołu Ekspertów Związku Dużych Rodzin Trzy Plus a od 2016 r. przewodniczącym tego Zespołu. W 2015 r. został powołany w skład Wrocławskiej Rady ds. Rodziny.

Członek Society for the Study of Economic Inequality (ECINEQ), Society for Economic Measurement (SEM) oraz Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Odbył staże badawcze na Uniwersytecie w Mediolanie oraz w Instytucie Badań Społeczno-Ekonomicznych w Luksemburgu.

 Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji, w tym dwóch monografii (Podatki a dobrobyt społeczny oraz Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin) oraz raportu opisującego różnice majątkowe, przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter