Brak parametru pages_id w smarty_function_subpages

O projekcie


Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" w latach 2018-2019 realizował zadanie pt. "NGO PRO". Był to pilotażowy program szkoleniowy dla organizacji pozarządowych, realizujących lub chcących rozpocząć działania skierowane do rodzin, w tym szczególnie do dużych rodzin na terenie województw: małopolskiego, łódzkiego i lubelskiego.

Program obejmował cykl 8 szkoleń i warsztatów, realizowanych od września 2018 do czerwca 2019 roku oraz dwa trzydniowe moduły sieciowania w których wzięło udział ponad 150 liderów z całej Polski. Każdy z uczestników projektu mógł skorzystać ze specjalistycznego doradztwa oraz otrzymał komplet materiałów szkoleniowych wraz z certyfikatem ukończenia szkoleń.

Zrealizowany program szkoleń i warsztatów:

1. Animacja lokalnych społeczności - tematyka szkolenia została w szczególności poświęcona praktycznym aspektom animacji społecznej, jak zorganizować wydarzenie, jak współpracować z samorządem i jak rozpocząć prace. Przykłady i narzędzia niezbędne do zrealizowania działań animacyjnych.

Trener: Danuta Rząsa  - autor i koordynator 10 projektów społecznych, realizowanych m.in. przy współpracy z m. Poznań; polonista (mgr fil.pol. UAM 1992); wieloletni nauczyciel i menadżer oświaty (m.in.: dyrektor przedszkola, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego); 3-krotne studia podyplomowe (poradnictwo rodzinne; przygotowanie do życia w rodzinie; zarządzanie oświatą); autor tekstów publicystycznych i audycji radiowych; działacz harcerski (hm. ZHR) i samopomocowy na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży; koordynator działalności społecznej ZDR3+ oraz prezes Oddziału Wielkopolskiego Związku Dużych Rodzin 3+; żona i matka 7 dzieci.

2. Budowanie i motywacja zespołu – w trakcie szkoleń, w sposób praktyczny dowiedzieliśmy się jak angażować ludzi do współpracy, jak utrzymywać relacje, jak wspierać zespół od początku do ostatniej prostej.

Trener: Michał Senk - dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II. Z ramienia warszawskiego ratusza przewodniczył grupie roboczej ds. organizacji Światowych Dni Młodzieży w Warszawie, które odbywały się w lipcu 2016.  Od września 2017 jest członkiem Zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za organizację w Warszawie obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Z wykształcenia politolog, uczestnik podyplomowych studiów menedżerskich z zarządzania zasobami ludzkimi. Jest także trenerem umiejętności liderskich w ramach projektu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Od 1998 instruktor harcerski, był także Instruktorem Wydziału Zagranicznego Głównej Kwatery ZHP. Mąż Agnieszki, mają czwórkę dzieci.

3. Rozwój i zarządzanie wolontariatem – szkolenie dotyczące współpracy z wolontariuszami, rekrutacji wolontariuszy, skutecznego ich motywowania a także sprawnego zarządzania i budowania programu wolontariatu w organizacji.

Trener: Katarzyna Osior-Szot - absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa na UW, doktorantka w Instytucie Języka Polskiego UW, wykładowca na Uniwersytecie Otwartym UW. Ukończyła Podyplomowe Studia Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji w Laboratorium Psychoedukacji. Prowadzi warsztaty rozwoju osobistego oparte na analizie języka, a także warsztaty komunikacji interpersonalnej opartej na współpracy. Jako członkini stowarzyszenia naukowego Collegium Invisibile pomaga rozwijać talenty uzdolnionej młodzieży skupionej wokół Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Jest koordynatorką wolontariatu i animatorką działań społecznych. Prowadzi szkolenia z zarządzania wolontariatem w oparciu o 8 lat doświadczenia zarówno w roli wolontariusza, koordynatora wolontariatu oraz kierownika zespołu koordynatorów wolontariatu.

4. Skuteczne metody promocji i podstawy marketingu internetowego – na szkoleniach zapoznaliśmy się ze znaczeniem wizerunku organizacji, dowiedzieliśmy się jak zaplanować promocję naszych wydarzeń. Przetestowaliśmy możliwości promocji w mediach społecznościowych i tradycyjnych. Dodatkowo elementem praktycznym był warsztat graficzny, na którym zapoznaliśmy się z obsługą bezpłatnych narzędzi pomocnych przy stworzeniu np. plakatu lub ulotki.

Trenerki:
Karolina Ben-Bujanowicz - absolwentka kierunku marketing i zarządzanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w budowie marki, marketingu oraz promocji. Od pięciu lat związana z instytucją kultury, gdzie jest odpowiedzialna za projekty wspierające markę oraz koordynację obszaru identyfikacji wizualnej. Specjalizuje się w tworzeniu oprawy graficznej wydarzeń.

Karolina Podlewska - ukończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie jest doktorantką na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, a także wiceprezesem jednej z najprężniej działających organizacji uniwersyteckich –Koła Naukowego Public Relations w SocialMedia. Ma na swoim koncie doświadczenie pracy po stronie redakcji (jako dziennikarz i prezenter radiowy), obecnie zajmuje się zawodowo komunikacją organizacji niekomercyjnych. Interesuje się mediami społecznościowymi.

5. Skuteczna komunikacja w zespole – dowiedzieliśmy się jak się skutecznie porozumiewać w zespole i nie tylko. Na szkoleniu poznaliśmy zasady autoprezentacji i dowiedzieliśmy się jak sprzedać znakomity pomysł? Zapoznaliśmy się ze sztuką opowiadania i dowiedzieliśmy jak radzić sobie ze stresem? Warsztaty objęły również podstawowe i skuteczne metody perswazji.

Trener: Łukasz Przybyło – lider NGO, animator społeczno- kulturalny, menedżer ekonomii społecznej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych: ekonomia społeczna, zarządzenie projektami, multimedia i edukacja, wirtualizacja przestrzeni edukacyjnych. Od 2011 roku prezes Fundacji Rozwoju Przestrzeni Społecznych i Kulturalnych „TIMSZEL”. Koordynator wielu projektów społeczno-kulturalnych w Małopolsce. Za swoja działalność społeczną nagrodzony tytułem „Osobowość roku 2017” w plebiscycie Gazety Krakowskiej. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2018 z dziedziny animacja kultury.

6. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność organizacji pozarządowych – podczas szkoleń omówiliśmy możliwości aplikowania w konkursach, poznaliśmy podstawowe zasady oraz dobre przykłady. Uczestnicy zostali także wprowadzeni w metody myślenia projektowego, ułatwiającego napisanie dobrego wniosku. Każdy z uczestników miał możliwość skonsultowania swojego pomysłu.

7. Zarządzanie w organizacji pozarządowej – nauczyliśmy się, jak w praktyce zarządzać czasem, jakie znaczenie mają poszczególne role w organizacji pozarządowej, jak budować autorytet i relacje z pracownikami i współpracownikami, jak planować i z jakich narzędzi korzystać. Na szkoleniach były również przedstawione dobre praktyki.

Wśród trenerów prowadzących zajęcia byli sami praktycy – osoby, które od wielu lat działają na rzecz rodzin, są aktywni w organizacjach pozarządowych a zarazem są autorytetami w poszczególnych dziedzinach.

 

Projekt był dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.

Aplikacja KDR

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1 procent
Newsletter