Po konferencji w Budapeszcie


1 maja 2019 r.

Uznani eksperci i politycy wzięli udział w dniach 29 i 30 kwietnia br. w międzynarodowej konferencji w Budapeszcie "Shift Towards a Family-friendly Europe" (W kierunku Europy przyjaznej rodzinie), by razem zadać pytanie o Europę przyjazną rodzinie. W debacie głos zabrała również prezes ZDR3Plus Joanna Krupska, a w panelu roboczym, dotyczącym dobrych praktyk w wspieraniu rodzin w codziennych wyzwaniach Aleksandra Januszewicz z Linii 3Plus.

Międzynarodowe spotkanie w Budapeszcie "Shift Towards a Family-friendly Europe" (W kierunku Europy przyjaznej rodzinie), było organizowane przez trzy podmioty: węgierskie Ministerstwo Rodziny i Spraw Młodzieży (Novak Katalin), Instytut Demografii i Rodziny im. Marii Kopp oraz stowarzyszenie Trzech Książąt i Księżniczek.

Konferencję rozpoczynały wystąpienia Ministrów Węgier (Katalin Novak), Polski (Kazimierz Kuberski) oraz członka Parlamentu Czech (Radka Maxowa). Debaty dotyczyły międzynarodowych i narodowych inicjatyw na rzecz rodzin, samorządów, instytutów badawczych, mediów, przedsiębiorstw przyjaznych rodzinie oraz działalności rodzinnych stowarzyszeń. Podkreślano rolę współpracy w ramach grupy Wyszechradzkiej dla wypracowywania dobrej polityki rodzinnej, która zachęci rodziny w Europie Środkowej do większej dzietności. Pani Minister Katalin Novak podkreślała, że odpowiedzią na kryzys demograficzny powinna być polityka rodzinna, a nie imigracyjna.

Węgrzy prezentowali nowe rozwiązania korzystne dla rodzin, które wejdą w życie od 1 lipca tego roku - niektóre z tych rozwiązań warto byłoby sprowadzić do Polski:

  • dotacja dla młodych małżeństw, 
  • pożyczki na mieszkania finansowane z budżetu Państwa, 
  • zmniejszanie kredytów hipotecznych wraz z każdym kolejnym dzieckiem w rodzinie, 
  • finansowe wsparcie w zakupie samochodu dla dużej rodziny,
  • program usług żłobkowych,
  • umożliwienie dziadkom korzystania z płatnego urlopu wychowawczego.

W kilku panelach specjaliści i praktycy z całej Europy dzielili się swoimi doświadczeniami na temat wspierania rodziców i rodzin w ich codzienności w różnych sferach społecznych: w pracy (work life balance), nauce, mediach, w miastach. Wśród reprezentantek organizacji samorządowych z Włoch, Węgier, Francji oraz Szwecji wystąpiła delegatka ZDR3+ Aleksandra Januszewicz.

Panel ten był dość wyjątkowy: brało w nim bowiem udział 6 kobiet aktywnych zawodowo i społecznie, które - jak obliczyła moderatorka panelu - wychowują 24 dzieci. Rodzice i rodziny wielodzietne mają bezcenne doświadczenie w łączeniu na co dzień wielu życiowych wyzwań. Warto zadać sobie pytania postawione podczas tego panelu w naszej codzienności: jakie rozwiązania wspierające rodziny praktykuje się na polskim gruncie, w miejscach pracy, zamieszkania, w samorządach?

Udział w międzynarodowych debatach o tematyce związanej z rodziną jest jedną z form aktywności naszego stowarzyszenia, a konferencje takie jak ta w Budapeszcie potwierdzają konieczność międzynarodowej debaty w celu wypracowania rozwiązań globalnych. Kontynuując będziemy pochylać się nad dobrymi rozwiązaniami europejskimi, które mogą wesprzeć rodzinę w jej zadaniach także w naszym kraju.

Warto dodać, że wśród prorodzinnych organizacji narodowych ZDR3 Plus jest organizacją cenioną i uważaną za modelową w swoim działaniu.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter
Aktualności | Związek Dużych Rodzin 3+
Wystąpił błąd aplikacji

Pracujemy nad jego rozwiązaniem.

Przejdź na stronę główną

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter