Nowe działania w ramach programu „Po pierwsze Rodzina!”


1 października 2022 r.

Po raz trzeci Związek Dużych Rodzin ma możliwość realizowania działań w ramach programu dotacyjnego Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej pt. „Po pierwsze Rodzina!” – edycja 2022. Nasze pomysły w zakresie realizowania celu programu znalazły się wśród najlepszych projektów informacyjno-edukacyjnych oraz szkoleniowych na rzecz rodzin.

Od września br. prowadzimy projekt „Dumni z Rodziny”, wykonując szereg działań – od szkoleń dla rodziców i wychowawców oraz dla liderów społecznych, poprzez kampanię wizerunkową rodziny, aż po warsztaty i konferencję naukową dla młodych, realizowaną przez samych młodych ludzi, będących młodym, dorosłym już pokoleniem ZDR3+.

Realizujemy tym samym cel konkursu – czyli „upowszechnienie informacji, kompetencji i wytworzonych w jego ramach narzędzi, ukierunkowanych na dobro wszystkich rodzin, niezależnie od ich statusu społecznego i materialnego, a także kształtujących i promujących pozytywny wizerunek małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny.

Nasze działania odpowiadają na zadanie postawione przez Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej (działającego w obrębie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznych). Zadaniem tym jest promowanie i upowszechnianie kultury prorodzinnej w Polsce – co jest z kolei całkowicie zgodne z celami statutowymi naszego stowarzyszenia.

W ramach nowego cyklu szkoleń, które wpływają na zmianę społeczną polegającą na usytuowaniu w centrum działań wspólnoty dobro rodzin, realizujemy 5 kompleksowych działań:

I. Szkolenia dla reprezentantów organizacji pozarządowych – jako wsparcie w profesjonalizacji działań przez lokalne organizacje pozarządowe skupiające rodziny na terenie całej Polski, w tym zachęcenie i przygotowanie do takiej działalności młodzieży. Wśród nich realizujemy szczegółowe tematy, takie jak:

1. Tworzenie organizacji skupiających rodziny
2. Motywacja i budowanie zespołu
3.
Skuteczne metody promocji i podstawy marketingu internetowego
4.
Pozyskiwanie środków finansowych na działalność organizacji pozarządowych
5.
Szkolenia wystąpień publicznych i medialnych

II. Specjalistyczne cykle warsztatów skierowane do rodziców i młodzieży:

Warsztaty wzmacniania więzi w małżeństwie – szeroko pojęta komunikacja w parze, zarówno budująca, jak i rozwiązują sytuacje konfliktowe w związku, poznanie narzędzi skutecznej komunikacji i pracy z emocjami

Cykl warsztatów MAMA idzie do pracy! - warsztaty oferujące wsparcie dla mam planujących powrót na rynek pracy. Program stworzony przez mamy pracujące, dzielące się wiedzą, praktyką i narzędziami – jak mapa kompetencji, tworzenie CV; przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej; kreatywne działania własne.

Szkolenia i warsztaty dla młodzieży – przygotowaliśmy ofertę wspierającą młodzież w radzeniu sobie ze skutkami pandemii np. warsztaty motywacyjne i ułatwiające uczenie się.

Warsztaty Pozytywna Dyscyplina dla rodziców - warsztaty podnoszenia kompetencji wychowawczych.

III. Kongres Młodych o Rodzinie – dialog społeczny wśród młodych na temat przyszłości rodzin w obliczu kryzysu demograficznego. Wykłady, warsztaty (psychologiczne, ekonomiczne i społeczne oraz dyskusje). Zapisy: https://forms.gle/VR1QnWxo3SakVEqd6

IV. Certyfikacja Gmin Przyjaznych Rodzinie, proces przeprowadzamy w samorządach, na który składają się warsztaty dla samorządowców, ankieta wśród rodzin – mieszkańców gminy oraz opracowanie zwrotnego raportu z rekomendacjami dla samorządów, zakończony decyzją o przedstawieniu do certyfikatu.

V. Kampania społeczna pod hasłem „Rodziny zmieniają świat!", która zwraca uwagę na siłę rodziny we współczesnym świecie i jej rolę w perspektywie przeobrażeń społecznych. W ramach kampanii realizowane będą spotkania i rozmowy z influencerami – rodzicami dużych rodzin, pierwszy e-booka dla dużych rodzin oraz Kodeks (Dużej) Rodziny.

Powyższe zadania realizujemy w ramach naszej struktury terenowej, obejmującej 100 kół i oddziałów Związku Dużych Rodzin Trzy Plus w całej Polsce, w porozumieniu z lokalnymi liderami społecznymi, adresując te działania jako wspierające do rodzin, grup rodzin, środowisk oraz profesjonalizujące dla działaczy społecznych i wolontariuszy, w tym młodzieży.

 

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter
Aktualności | Związek Dużych Rodzin 3+
Wystąpił błąd aplikacji

Pracujemy nad jego rozwiązaniem.

Przejdź na stronę główną

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter