Wspieramy rodziny! Zapraszamy na warsztaty i konsultacje


10 października 2018 r.

Związek Dużych Rodzin Trzy Plus realizuje w roku 2018 cykl warsztatów, spotkań i seminariów dot. wsparcia rodzin i przeciwdziałaniu przestępczości na terenie województwa mazowieckiego. Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych zajęciach:

1. Warsztat „Jak rozmawiać w rodzinie - sztuka komunikacji”

Zajęcia poprowadzi Joanna Krupska

 

Zapraszamy do udziału w zajęciach z komunikacji, które mają praktyczne zastosowanie w rodzinie:

- forma kształtowania bardziej otwartej, opartej na wzajemnym szacunku komunikacji w rodzinie,

- poznanie narzędzi do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz do lepszego współdziałania w rodzinie,

- forma profilaktyki chroniąca przed rozpadem małżeństwa.
 

Na warsztatach zostaną wykorzystane metody aktywne, w ramach których znajdą się ćwiczenia indywidualne, w parach i podgrupach, gry, zabawy i dyskusje. Zajęcia trwają łącznie 12 godzin. Udział w warsztatach będzie potwierdzony stosownym certyfikatem. 

Dla uczestników warsztatu zapewniamy materiały szkoleniowe oraz catering.

 

Termin: 

1 spotkanie: 25 listopada (niedziela) w godzinach od 14.00 do 20.00

2 spotkanie: 2 grudnia (niedziela) w godzinach od 14.00 do 20.00

 

Miejsce: Biuro Związku Dużych Rodzin Trzy Plus, ul. Żytnia 13/13, Warszawa

Ilość miejsc ograniczona, aby wziąć udział, prosimy o zgłoszenie poprzez formularz:

https://goo.gl/forms/2yoPcTkbqhUsuCWf1

Jeśli w warsztacie chcecie wziąć udział jako małżeństwo, prosimy o przesłanie dwóch zgłoszeń – jedno dla męża, drugie dla żony.

 

2. Konsultacje psychoterapeutyczne

W październiku, listopadzie i grudniu odbywać się będą bezpłatne konsultacje psychoterapeutyczne. Zapraszamy wszystkie osoby, rodziny, pary szukające wsparcia lub ukierunkowania w kwestiach relacji międzyludzkich, sprawach rodzinnych i osobistych.
Miejsce: Centrum Rodziny przy Alei KEN 101 w Warszawie

Zapisy: cetrum.ken101@gmail.com lub pod tel.: 724-611-576 – Aleksandra Januszewicz

 

3. Zajęcia teatralne dla starszych dzieci i młodzieży (wiek 9 -16 lat)

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godzinach od 16.00 do 19.00. Zajęcia prowadzi aktorka Agata Fijewska. Wynikiem zajęć będzie stworzenie spektaklu, którego premiera jest planowana na grudzień 2018 r.

Termin: od 22 października

Miejsce: Willa Radogoszcz,Henryka Sienkiewicza 31, 05-827 Grodzisk Mazowiecki

Zapisy: m.gozdzikowska@centrumkultury.eu tel.: 513-131-698 – Mariola Goździkowska

 

4. Cykl warsztatów dla rodziców - prowadzi Jarek Żyliński

Zapisy na warsztaty: jarek.zylinski@gmail.com.
Przy zapisie prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, numeru telefonu oraz nazwy i daty warsztatów. Informacja o warsztatach i terminach zajęć:

Warsztat 1 - Samodzielność dziecka

Jak wspierać samodzielność dzieci tak, żeby umiały budować swoje opinie, podejmować niezależne decyzje i brać na siebie ich konsekwencje. Rozwój samodzielności zmniejsza podatność na presję zewnętrzną, w tym rówieśniczą. Rozwija umiejętność asertywnego bronienia swoich granic, umiejętność odmawiania w trudnych sytuacjach rówieśniczych. 

Terminy zajęć:

20 października godz. 9-14, Klasztor Dominikanów na Służewie, Dominikańska 2, Warszawa

17 listopada godz. 9-14, Wolna Szkoła Demokratyczna, ul. Pelikanów 23/25, Warszawa

 

Warsztat 2 - Granice dzieci i dorosłych

Warsztat dotyczący wychowywania rozwiązywania konfliktów w poszanowaniu granic osobistych dzieci i dorosłych. Informacje na tym warsztacie pokazują rodzice metody porozumiewania się z dziećmi z poszanowaniem ich podmiotowości. Równocześnie uczą w ten sposób dzieci granic osobistych drugiego człowieka, co wpływa na umiejętność rozwiązywania konfliktów bez użycia agresji.

Termin:
25 października, godz. 17-20, Dom Sąsiedzki na Ulrychowie, Jana Olbrachta 9, Warszawa. Zapisy wyjątkowo na stronie: https://www.facebook.com/events/1763337373777689/

 

Warsztat 3 - Płeć i role w rodzinie 

Zajęcia dotyczące rozwoju płci w okresie dzieciństwa i dorastania. Rodzice zdobywają wiedzę na temat możliwości wspierania rozwoju płci swoich dzieci. Umiejętność ta wspiera dojrzałe wchodzenie w role społeczne przez nastolatków i młodych dorosłych. Rodzice zdobywają umiejętności w zakresie wspierania akceptacji własnej płci. Kompetencje w zakresie budowania ról płciowych pozwalają zapobiegać agresji w rodzinie, pozwalają na zaszczepienie pozytywnych wzorców w relacji kobieta-mężczyzna u dorastających dzieci.

Termin:
10 listopada, godz. 9-14, Klasztor Dominikanów na Służewie, Dominikańska 2, Warszawa

 

Warsztat 4 - Komunikacja w rodzinie

Warsztaty wspierające komunikację w rodzinie. Polegają na ćwiczeniu umiejętności komunikowania swoich potrzeb i intencji w sposób nie wywołujący konfliktu. Uczą jak konfrontować się z drugim człowiekiem z utrzymaniem kontaktu z nim i pozostania w pozytywnej relacji. Kompetencje rodzicielskie w zakresie komunikacji w naturalny rozwijają kompetencje komunikacyjne dzieci. Świadomość dotycząca komunikacji pozwala unikać stosowania przemocy werbalnej i uczy jak reagować na przemoc bez  zastosowania jej wobec drugiej osoby.

Terminy zajęć:
24 listopad, godz. 9-14, Klasztor Dominikanów na Służewie, Dominikańska 2, Warszawa
1 grudnia, godz. 9-14, Wolna Szkoła Demokratyczna, ul. Pelikanów 23/25, Warszawa

 

5. Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze rodziców – prowadzi Sylwia Anderson-Haney

Warsztaty umiejętności wychowawczych, opartych na metodzie Pozytywna Dyscyplina.
Warsztaty trwają 16 godzin i udział jest potwierdzony stosownym certyfikatem. 

Program:

1. Pozytywne Wychowanie- podstawowe założenia.

2. Trudne zachowania u dzieci- przyczyny i sposoby rozwiązywania, 

3. Skutki kar i alternatywne rozwiązania.

4. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci.

5. Kolejność urodzenia. Role w rodzinie i budowanie relacji pomiędzy poszczególnymi jej członkami.

6. Style rodzicielskie i ich wpływ na rozwój dzieci.

7. Narzędzia i techniki do budowania zdrowej i dobrej komunikacji z dziećmi.

 

Terminy:

1. Warsztat weekendowy 10-11 listopada (dwa dni zajęć po 8 godzin)

2. Warsztat cykliczny, każda środa od 7 listopada do 5 grudnia

3. Warsztat cykliczny, w każdy piątek od 9 listopada do 7 grudnia

 

Zapisy oraz informacje dot. szczegółów zajęć u Sylwii: s.andersonhanney@gmail.com

 

 

Zadanie Wsparcie rodzin jako przeciwdziałanie przyczynom przestępczości jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

 

 

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter