Ogłoszenie o pracy


27 stycznia 2017 r.

Poszukujemy dwóch osób na stanowiska Asystentów w biurze projektu KDR.

Zarząd Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”  (ZDR „Trzy+”) w związku z wygraną w konkursie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki (MRPiPS) społecznej na pozyskiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny (KDR) poszukuje:

dwóch osób na stanowisko
Asystenta/ki w biurze projektu.

ZDR „Trzy+” jest stowarzyszeniem działającym na rzecz rodzin wielodzietnych. Naszą misją są działania na rzecz polityki rodzinnej uwzględniające słuszne interesy rodzin oraz dbanie o ich pozytywny wizerunek w odbiorze społecznym.

Działamy od 10 lat na terenie całej Polski, w 78 jednostkach terenowych. W związku z realizacją zadania publicznego powierzonego przez MRPiPS poszukujemy osób, które zechcą zaangażować się w realizację tego projektu.

Projekt pozyskiwania partnerów KDR polega na znalezieniu nowych, atrakcyjnych partnerów KDR poprzez zorganizowaną sieć regionalnych negocjatorów ZDR „Trzy+“, którzy w trakcie trwania projektu (do 31 grudnia 2017 roku) wynegocjują z nimi najkorzystniejsze zniżki dla rodzin wielodzietnych i podpiszą umowy. Asystent w biurze projektu będzie odpowiedzialny na poziomie operacyjnym za sprawny i niezakłócony przebieg procesu oraz efektywną realizację celu projektu.

Oferujemy:

  1. Stanowisko pracy:  Asystent w biurze projektu
  2. Wymiar czasu pracy: pełny etat na czas trwania projektu (do 31 grudnia 2017) z możliwością przedłużenia w wypadku jego kontynuowania przez MRPiPS.
  3. Miejsce wykonywania pracy: biuro w Warszawie

Oczekujemy:

a)    Samodzielności, dokładności i bardzo dobrej organizacja pracy

b)    Dyspozycyjności i zaangażowania

c)    Kreatywności

d)    Umiejętności pracy w wymagającym zespole i bardzo dobrej komunikatywności

e)    wysokich umiejętności interpersonalnych: otwartość na ludzi, cierpliwość i empatia,

f)     umiejętności podtrzymywania i budowania sieci kontaktów

g)    zdolności pracy pod presją czasu i w warunkach stresu.

h)    conajmniej dwuletniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.

a)    biegłej pracy w środowisku Office (Word, Excel, PowerPoint).

 

Zakres obowiązków:

a)    weryfikacja wpisów negocjatorów w systemie informatycznym KDR,

b)    udzielanie informacji negocjatorom o systemie informatycznym KDR,

c)    prowadzenie stałej informacji dla potencjalnych partnerów KDR (infolinia KDR)

d)    przesyłanie w systemie informatycznym KDR ankiet od partnerów do akceptacji przez MRPiPS,

e)    monitoring partnerów, którym kończą się umowy i informowanie negocjatora z danego województwa,

f)     prowadzenie bazy danych w formie arkusza excel z wykazem partnerów, w układzie przekazanym przez MRPiPS,

g)    przyjmowanie do obsługi w Module Obsługi Partnerów w systemie informatycznym KDR zgłoszeń potencjalnych partnerów,

h)    monitoring telefoniczny realizacji umów przez partnerów

i)      obsługa procesu przesyłania umów z partnerami KDR pomiędzy negocjatorami związku a biurem projektu i zarządem ZDR „Trzy+”

j)      obsługa szkoleń dla negocjatorów (przygotowanie sali i sprzętu, współpraca z trenerem)

k)     generowanie raportów okresowych i końcowych wewnętrznych oraz na potrzeby zarządu ZDR „Trzy+” i MRPiPS,

l)      przygotowywanie prezentacji, analiz, sprawozdań, zestawień, podsumowań na potrzeby projektu

m)   ewidencjonowanie oraz archiwizowanie dokumentacji projektowej.

n)    zlecanie płatności do księgowości związanych z bieżącym funkcjonowaniem projektu

o)    opisywanie dokumentów księgowych i przekazywanie do księgowości

p)    obsługa umów z negocjatorami oraz innymi realizatorami i dostawcami projektu

q)    wsparcie biurowe dla negocjatorów regionalnych, negocjatorów partnerów strategicznych oraz koordynatora działalności społecznej w projekcie

r)     prowadzenie kalendarza spotkań i sporządzanie notatek ze spotkań dyrektora projektu

s)    wsparcie dyrektora w koordynacji prac zespołu projektowego

t)      zarządzanie wydzielonymi obszarami projektu i wykonywanie innych działań zleconych przez dyrektora projektu

u)    sporządzanie notatek ze spotkań zespołu projektowego

v)    obsługa innych spraw administracyjnych projektu,

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

a)    krótki List motywacyjny

b)    CV uwzględniające przebieg pracy zawodowej

c)    Powyższe dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z póź. zm.)”  i własnoręcznym podpisem.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:                                

List motywacyjny oraz CV należy przesłać  na adres mailowy praca@3plus.pl, jako załączniki do maila w terminie do dnia 1 lutego br.

 

Warszawa, 25.01.2017r.                                                                                           ZDR „Trzy+"

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter