Ogłoszenie o pracę na stanowisku Asystenta Zarządu ZDR3+


11 lipca 2016 r.

Zarząd Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” ogłasza konkurs na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego w Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

ZDR „Trzy Plus”  jest stowarzyszeniem działającym na rzecz rodzin wychowujących dzieci, a w szczególności dużych rodzin. Stowarzyszenie podejmuje działania w obszarze polityki rodzinnej uwzględniające słuszne interesy rodziny oraz działania na rzecz pozytywnego obrazu rodziny.

ZDR „Trzy Plus”  działa od 9 lat na terenie całej Polski i zorganizowany jest aktualnie w 73 kołach oraz 4 oddziałach, w tym 3 oddziałach o zasięgu wojewódzkim. W związku z dynamicznym rozwojem organizacji,  ZDR „Trzy Plus”  poszukuje osoby na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego, którzy prowadziłby bieżącą działalność operacyjną stowarzyszenia.

Oferujemy:

  1. Stanowisko pracy :  Asystent Zarządu.
  2. Rodzaj umowy : umowa o pracę na pełny etat.
  3. Atrakcyjne warunki finansowe.
  4. Miejsce wykonywania pracy : Grodzisk Mazowiecki z uwzględnieniem obsługi posiedzeń Zarządu w  Warszawie; w perspektywie kilku lat stałe miejsce pracy w Warszawie.

 

Oczekujemy:

a)   Samodzielności, dokładności i dobrej organizacji pracy.

b)   Dyspozycyjności i zaangażowania.

c)    Kreatywności.

d)    Umiejętności pracy w zespole i komunikatywności.

e)    Wysokich umiejętności interpersonalnych: otwartości na ludzi, cierpliwości i empatii.

f)     Umiejętności podtrzymywania i budowania sieci kontaktów.

 

Zakres obowiązków:

a)    Praca biurowa z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.

b)    Prowadzenie spraw bieżących ZDR „Trzy Plus”.

c)    Wsparcie członków Zarządu oraz zespołu ekspertów ZDR „Trzy Plus”.

d)    Budowanie relacji i utrzymywanie kontaktów telefonicznych z kołami, oddziałami, członkami ZDR „Trzy Plus” , ale także rodzinami w trudnej sytuacji.

e)    Organizowanie posiedzeń Zarządu, udział w tych posiedzeniach oraz przygotowywanie protokołów z posiedzeń Zarządu.

f)     Organizowanie Spotkań Kół i Oddziałów, zapewnienie  wsparcia organizacyjnego Zjazdów Dużych Rodzin oraz organizowanie konferencji czy konferencji firmowanych przez ZDR „Trzy Plus”.

g)    Przygotowywanie materiałów i niezbędnych dokumentów na WZCR oraz przygotowywanie protokołów z tych zebrań.

h)    Wykonywanie przelewów, sporządzanie zestawień, sprawozdań z działalności ZDR „Trzy Plus”.

i)      Ewidencjonowanie dokumentacji związanej z działalnością ZDR „Trzy Plus”  i jej jednostkami terenowymi oraz archiwizowanie dokumentacji spraw zakończonych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

a)    Krótki List motywacyjny.

b)    CV uwzględniające przebieg pracy zawodowej.

c)    Powyższe dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z póź. zm.)”  i własnoręcznym podpisem.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

List motywacyjny oraz życiorys  należy przesłać  na adres mailowy praca@3plus.pl, jako załączniki do maila w terminie do dnia 30 lipca br.

 

 

Grodzisk Mazowiecki, 1.07.2016r.                                       ZDR „Trzy Plus”

                                                                                       

 

                                                                                        

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter