Potrzeby seniorów - konferencja i raport


15 grudnia 2021 r.

Dziś w Łodzi odbywa się konferencja pt. „40% seniorów deklaruje, że nie otrzymuje żadnej pomocy - kreowanie polskiej polityki senioralnej”, dotycząca publikacji Raportu SeniorApp: „Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla seniorów w Polsce”.

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” objął publikację swoim patronatem. 

Link do pobrania raportu: https://seniorapp.pl/raport2021

 

Badania powstały, aby poprawić jakość życia seniorów. 

Obserwacje wyników badania wskazują na:

- zjawisko wykluczenia technicznego

- pogarszanie stanu zdrowia - fizycznego, jak i psychicznego

- obniżenie poziomu aktywności i samodzielności wśród osób starszych

- osłabienie relacji międzyludzkich

- obniżenie wrażliwości społecznej, empatii i zanik postaw altruistycznych

Aplikacja SeniorApp, ma odpowiadać na te potrzeby i połączyć osoby potrzebujące wsparcia z osobami, które takiego wsparcia chcą udzielać. 

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter