Walne Zebranie Członków ZDR "Trzy Plus"


30 kwietnia 2015 r.

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” zwołuje Walne Zebranie Członków Rzeczywistych Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”

Walne zebranie odbędzie się 16 maja 2015, w sobotę, o godz. 16.00

w Gminnym Dom Kultury w Cielądzu.

 

Porządek Walnego Zebrania Członków:

1.     Otwarcie zebrania

2.     Wybór Przewodniczącego Zebrania

3.     Przyjęcie porządku obrad

4.     Sprawozdanie roczne- merytoryczne i finansowe- z działalności Zarządu ZDR „Trzy Plus” w roku 2014

5.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ZDR „Trzy Plus” w roku 2014

6.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ZDR „Trzy Plus”

7.    Dyskusja nt planów na kolejny rok pracy

8.     Wolne wnioski

9.     Zamknięcie zebrania

 

Przewidujemy opiekę dla dzieci.

Walne Zebranie będzie ostatnim punktem wiosennego Zjazdu Kół i Oddziałów ZDR 3+, na który zapraszamy po wcześniejszych zapisach na biuro@3plus.pl

 

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter