Badania postaw i przekonań Polaków dot. posiadania dzieci i polityki prorodzinnej


12 lutego 2015 r.

12 lutego zaprezentowano ciekawy i treściwy raport dotyczący dzietności i polityki rodzinnej w Polsce.

W styczniu 2015 r. Dom Badawczy Maison na zlecenie Warsaw Enterprise Institute, przeprowadził badania postaw Polaków dotyczących posiadania dzieci i polityki rodzinnej.

Wyniki badań są bardzo ciekawe i w dużej mierze dowodzą słuszności postulatów ZDR 3+ wobec polityki rodzinnej, w szczególności objęcia urlopem macierzyńskim wszystkich matek oraz wprowadzenia bonu opiekuńczo-wychowawczego dla małych dzieci. Interesująco wypadają zrobione zestawienia postrzeganych powody nieposiadania dzieci z powodami osobistymi podjęcia takich decyzji. Można zauważyć, że nie pokrywają się one ze sobą.

Prezentujemy wybrane plansze z badania, zachęcamy do zapoznania się z całym raportem oraz omówieniem

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter