Walne Zebranie Członków ZDR3+


7 czerwca 2014 r.

Zapraszamy członków ZDR3+ na Walne Zebranie Członków w dniu 29 czerwca 2014 roku o godz. 16.00 przy ul. Spółdzielczej 9 w Grodzisku Mazowieckim,

Porządek Walnego Zebrania: 


1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2013.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego z działalności za rok 2013.     
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Związku (zmiany § 18, § 24 ust. 4, § 25 ust. 5, 10 i 11).
9. Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia Związku do Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich FAFCE oraz Europejskiej Federacji Osób Pracujących w Domu FEFAF.
10. Wolne wnioski.

Z projektowanymi zmianami Statutu można zapoznać się tu.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter