Konferencja w Brukseli


15 maja 2014 r.

W czwartek 15 maja 2014 r. w Brukseli odbyła się konferencja z okazji 20 rocznicy Międzynarodowego Dnia Rodziny.

Konferencja została zorganizowana przez FAFCE -  Federation of Catholic Family Associations in Europe.

Powodem spotkania, nie była jedynie rocznica, ale także  zbliżające się wybory do Europarlamentu, to właśnie z inicjatywy FAFCE powstał Manifest „na rzecz całościowej i skutecznej polityki dla rodziny, stanowiącej bogactwo Europy”, do podpisania którego zachęcani byli wszyscy startujący politycy – www.voteforfamily.com. Do tej pory manifest został podpisany przez 165 osoby.

Hasłem przewodnim konferencji była konieczność  wprowadzenia „family mainstreaming”. Termin ten oznacza, że każda  decyzja Instytucji Uni  Europejskiej, niezależnie od politycznego szczebla  powinna być sprawdzana, pod kontem interesu rodziny.

Prelegenci podkreślili również, że Unia Europejska nie posługuje się w ogóle pojęciem rodziny, a jedynie obywateli, jednostek, pracowników. Zadaniem zatem polityków konserwatywnych jest wprowadzenie rodziny jako podmiotu do debaty unijnej. Rodzina jako fundamentalna komórka społeczna powinna stać na pierwszym miejscu – „family first”. Silna rodzina, to również silne i zdrowe społeczeństwo obywatelskie.

Kolejną sprawą jest zapewnienie balansu pomiędzy życiem rodzinnym , a pracą, to również powinno stać się ważnym kryterium ocennym dla posłów  unijnych, przy podejmowaniu wszelkich decyzji. „Family life – work balance” należy wprowadzić jako istotne zagadnienie do ogólnoeuropejskiej dyskusji na wszystkich poziomach, tak politycznym jak i społecznym.

Na konferencji wielokrotnie podkreślano również znaczenie organizacji pozarządowych, które mają powinny  aktywować jak największą część społeczeństwa do działania na rzecz rodziny, bowiem w dalszym ciągu większość społeczeństw europejskich ma bardzo tradycyjne spojrzenie na rodzinę, a większość badan pokazuje, że młodzi Europejczycy marzą właśni o jej założeniu.  Demokracja ma wiele narzędzi, które nie zawsze skutecznie są wykorzystywane przez konserwatywne ngo-sy, w celu dbania o interesy rodziny (np. możliwość zgłaszania wniosków o przeprowadzenie referendum).

Ponadto to organizacje pozarządowe, mają za zadanie sprawdzać polityków, którzy podpisali manifest, czy rzeczywiście w swojej pracy Europosłow dążą to urzeczywistnienia jego postulatów, chociaż istnieje  świadomość, że wprowadzenie „family meanstreaming”, będzie pracą żmudną i długotrwałą.

Cała relacja z konferencji znajduje się na stronach FAFCE – www.fafce.org

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter
Aktualności | Związek Dużych Rodzin 3+
Wystąpił błąd aplikacji

Pracujemy nad jego rozwiązaniem.

Przejdź na stronę główną

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter